Maktbevissthet i rollen din som leder

Uncategorized Oct 28, 2021

 

M A K T

Da jeg var ung leder så tenkte jeg lite på at jeg hadde makt i rollen min.

Det jeg var mest opptatt av i min lederhverdag var å formidle til de jeg ledet at det var liten, eller ingen, forskjell mellom meg og de.

At vi var likestilt.

Fordi det var nettopp dette jeg opplevde. At det var liten forskjell mellom meg som leder og menneskene jeg ledet i det daglige.

For meg var vi likt stilt i møte med hverandre.

I dag tenker jeg noe annet.

Jeg tenker at jeg forvekslet likestilt med likeverdig.

Og nettopp dette var vi jo. Det var sant at vi var like mye verdt – vi var likeverdige.

Men i dag tenker jeg at det fantes en forskjell i rollene våre.

Forskjellen var MAKTEN som lå i ledermandatet mitt.

 

Makten i rollen som leder - en forskjell som bidrar til en forskjell

På grunn av makten jeg hadde i lederrollen min var ikke jeg og menneskene jeg ledet likestilt på jobb – selv om jeg ønsket og trodde dette da.

For meg var makten jeg da hadde som leder usynlig.

Jeg verken så eller kjente på den i det daglige og i møte med de jeg ledet.

Men for menneskene jeg ledet var makten jeg hadde derimot både synlig og konkret.

Makten jeg hadde viste seg daglig i mine valg, mine handlinger, mine vurderinger og i mine beslutninger som leder.

Makten min var reel, og den rammet menneskene jeg ledet, både på godt og på vondt.

 

Maktbevissthet = makten blir synlig

I dag er det lett å se at min manglende maktbevissthet bidro til at makten fikk rom til å leve sitt eget liv, og i kjølvannet av dette økte faren for at jeg kunne misbruke makten jeg hadde - selv uten å ønske dette.

På grunn av min manglende maktbevissthet, ble menneskene jeg ledet mer utsatt og sårbar i møte med meg og min makt.

 

Kjenner du deg igjen i min fortelling?

Hva tenker du om makten du har i din rolle som leder?

Er du bevisst hvilken type makt medarbeiderne dine blir rammet av som en konsekvens av å ha nettopp deg til leder?

Tenker du noen gang over hva du bruker makten i lederrollen din til?

Og har du noen ganger misbrukt makten du har?

Med andre ord – er du maktbevisst i rollen din som leder?

 

Noen ord til slutt

I rollen min som lederutvikler så har jeg i dag tro på at maktbevissthet i lederrollen er nøkkelen til å skape gode og likeverdige relasjoner til de du leder.

Når du er bevisst makten du har så blir den ikke usynlig, men synlig.

Det er ikke sikkert at makten du har i lederrollen blir enklere å håndtere- men den kan kanskje blir noe lettere å stå i for deg som leder, og å bli rammet av for de du leder.

 

Skrevet av Inger Cecilie Rise

 

Refleksjonsspørsmål (Lederrollen + makt)

  • Hva er forholdet ditt til å utøve makt over andre mennesker?
  • Hva er forholdet ditt til å utøve makt i rollen din som leder?
  • Hvilken type makt kan være tilstede i rollen din (I ditt mandat, dine arbeidsoppgaver og relasjoner) som leder?
  • Hvilken type makt kan det være enkelt for deg å utøve i rollen din (I ditt mandat, dine arbeidsoppgaver og relasjoner) som leder, og hvorfor?
  • Hvilken type makt kan det være utfordrende for deg å utøve i rollen din (I ditt mandat, dine arbeidsoppgaver og relasjoner) som leder, og hvorfor?
  • Har du noen gang kjent på avmakt i rollen din som leder?
    • Hvis ja- hvilken type makt har da vært tilstede i relasjonen eller situasjonen?

Ønsker du å vite mer om hvilke ulike typer makt som kan være tilstede i profesjonelt arbeid med mennesker, heriblant lederrollen, så finner du forslag til podkastepisoder om makt i punktet under.

 

Tips til lytting!  

For deg som ønsker mer refleksjon rundt temaet - lytt gjerne til UiS sin fagpodkast Du og jeg og vi to. I podkasten reflekterer Inger Cecilie Rise (Addrise AS) og Gunn Brigitte Danielsen rundt ulike tema, begrep, verdier, følelser, makt og kompetanser for folk som jobber profesjonelt med folk.

Knytt gjerne innholdet i episodene under til din egen profesjonelle rolle som leder eller medarbeider.

 

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.