Evnen til å sette pris på mangfold og forskjellighet i rollen som leder

Uncategorized May 03, 2021

 

Folk er ikke like, og takk for det!

Som leder for folk som jobber profesjonelt med folk, hva mener og føler du egentlig om andre sin forskjellighet?

Da tenker jeg på det som blir synlig når en av medarbeiderne dine tenker noe annet, føler noe annet, eller opplever noe annet enn deg i ulike situasjoner på jobb.

Eller når flere av dine medarbeidere er uenige med deg i en sak, eller kommer med «velmenende» innspill og råd til deg som leder som bare er milevis fra hva du selv mener er nyttig og realistisk for deg der du står?

Heier du forskjelligheten og mangfoldet i egen personalgruppe velkommen?

Setter du pris på at folkene du leder deler det som er sitt med deg og resten av gruppen, selv om det er forskjellig fra ditt?

Eller kanskje synes du noen dager at andre sin forskjellighet kan være noe herk- eller pes- i en allerede kompleks og motsetningsfull arbeidshverdag.

 

Forskjellighet og mangfold - ja og nei eller både og?

Kanskje er det både og, litt avhengig av situasjon, relasjon og din egen dagsform.

Sånn er det i alle fall for meg i mine ulike profesjonelle roller.

Noen dager synes jeg det er enkelt å være åpen for og ta imot andre sitt som er forskjellig fra mitt, mens andre dager eller fra noen personer så tåler jeg mindre å stå i det forskjellige.

Begge versjonene er meg i møte med andre sin forskjellighet.

Og begge versjonene virker inn på hvem jeg blir i møte med andre, og hvem andre får bli i møtet med meg.

Jeg er ikke unik.

Selv om jeg ønsker å være et menneske som kan sette pris på mangfold av både mennesker, meninger, råd og innspill, så er det ikke alltid jeg klarer å få til dette i praksis.

 

Forskjellighet og mangfold = økt handlings- og mulighetsrom

De dagene du som leder klarer å invitere andre personer eller stemmer inn i din lederhverdag, både like og ulike, så kan noe nytt skje.

Når du klarer å sette pris på, eller romme, mangfoldet av stemmer, innspill og forskjellighet mht. personlighet og måter å tenke eller gjøre ting på hos dine medarbeidere, så kan handlings- og mulighetsrommet i din lederhverdag øke. 

Men det slutter ikke her...

Din respons som leder på andre sin forskjellighet kan videre bidra til "positive bølger" utover deg selv og det som er ditt.

Når du som leder klarer å møte forskjelligheten til folkene dine med åpenhet og raushet, så er det enklere for dine folk å være åpne og rause overfor forskjellighet og mangfold knyttet til menneskene som de møter i sin arbeidshverdag.

Og det slutter heller ikke her...

De "positive bølgene" fortsetter gjerne å rulle videre gjennom menneskene som folkene dine møter, som kan være barn, ungdom, elever, klienter eller pasienter. Når mennesker, barn som voksne, opplever å bli respektert, lyttet til og rommet i sin forskjellighet, så er det enklere for de samme menneskene å vise respekt, å lytte til og romme andre som er forskjellig fra seg selv og sitt.

Dette vet vi, men det selvfølgelige er likevel er så lett å glemme i alt som skjer.

 

Men som sagt!

Det er ikke alle dager det er så lett å sette pris på andre sin forskjellighet.

Noen dager er det utrolig vanskelig, fordi du, selv om du har lederhatten på, også er et menneske.

Kanskje er det nettopp på sånne dager, når du sliter og du synes mangfold og forskjellighet er noe herk, at du trenger en vennlig påminnelse.

Å bli minnet på at du som leder for folk som jobber med folk har du makt til å gjøre en positiv forskjell for mange mennesker.

Og en måte du kan gjøre dette på er å sette pris på og romme mangfold og forskjellighet hos dine folk.

Så kan bølgen begynne å rulle…

 

Skrevet av Inger Cecilie Rise

 

Refleksjonsspørsmål (Lederrollen + forskjellighet)

  • Når er det enkelt for deg i rollen din som leder å være åpen for andre sin forskjellighet?
  • Når er det utfordrende for deg i rollen din som leder å være åpen for andre sin forskjellighet?
  • Hvilken leder ønsker du å være i møte med folkene du leder som er forskjellig fra deg?
    • Klarer du i dag å leve opp til ditt eget ønske?

 

Tips til lytting! 

For deg som ønsker mer refleksjon rundt temaet - lytt gjerne til UiS sin fagpodkast Du og jeg og vi to. I podkasten reflekterer Inger Cecilie Rise (Addrise AS) og Gunn Brigitte Danielsen rundt ulike tema, begrep, verdier, følelser og kompetanser for folk som jobber profesjonelt med folk.

Knytt gjerne innholdet i episodene under til din egen profesjonelle rolle som leder eller medarbeider.

 

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.