Inger Cecilie Rise

Profesjonsveileder, underviser og podkastvert i AddRise AS.

Det er meg, Inger Cecilie Rise, som er ansiktet utad i AddRise AS.

I mine profesjonelle roller som profesjonsveileder, underviser og podkastvert er jeg oppriktig interessert i andre menneskers profesjonelle utvikling og vekst. Jeg er nysgjerrig på andres kompetanse og mestring i profesjonelt arbeid med mennesker, er god til å stille spørsmål, samt å lytte til andres fortellinger fra praksis.

Jeg virkelig, mildt sagt, ønsker å gjøre en forskjell for folk som jobber profesjonelt med folk – dette er min store motivasjon og min driv i arbeid mitt og i mine mange menneskemøter i jobben min.

Jeg har erfart at jeg har stor kapasitet for å tåle andre menneskers kaos og uferdighet i profesjonelt utviklingsarbeid, kan være kreativ i mitt profesjonelle virke, og mestrer bra å gjøre «det usynlige synlig» i andres profesjonelle roller og praksis.

Mennesker jeg har jobbet med har beskrevet meg som en dyktig profesjonsveileder, underviser og kursholder som er inspirerende og spennende å jobbe sammen med- noe jeg selv velger å tro på!

Jeg mener oppriktig at profesjonelt utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe, kan bidra til økt selv-, andre og relasjonsklokhet, samt personlig og faglig vekst i den profesjonelle rollen. Dette mener jeg videre kan komme både organisasjonene og menneskene vi jobber med til gode.

Som privatperson er jeg, trolig over gjennomsnittet, glad i å gå tur- i all slags vær. Å bevege meg i naturen gir meg energi og overskudd til å mestre hverdagens små og store ting!

Til slutt kan det nevnes at jeg også kan synge litt jazz… og kan jodle – i festlig lag.

Er du nysgjerrig på hva andre sier om: 

Ønsker du å jobbe med meg- ta kontakt!