AddRise

Profesjonelt utviklingsarbeid på nett for folk som jobber profesjonelt med folk

Fagblogg for folk som jobber profesjonelt med folk

Her finner du ulike tema, de selvfølgelige og de spesielle, som vi som jobber profesjonelt med folk kan kjenne oss igjen i og å lære av.

Inger Cecilie Rise

Profesjonsveileder, underviser og podkastvert i AddRise AS.

Jeg ønsker virkelig, mildt sagt, å gjøre en forskjell for folk som jobber profesjonelt med folk.

Vi som jobber profesjonelt med mennesker er gode på å legge til rette for vekst og endringer hos de vi er der for, være seg pasienter, barn, ungdom, foreldre, klienter eller beboere. 

Vi er gode på folk!

Samtidig mener jeg at profesjonelt utviklingsarbeid- utvikling av egen profesjonelle rolle- er viktig for at også vi skal oppleve faglig og personlig vekst og utvikling i egen profesjonelle rolle og praksis.

I tekst og lyd ønsker jeg å løfte frem ulike tema, de selvfølgelige og de spesielle, som vi som jobber med folk kan kjenne oss igjen i og å lære av- slik at utvikling i vår profesjonelle rolle kan skje!

LES MER OM MEG HER

Podkast for deg som jobber med folk!

Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" er for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise er verter, og er utdannet og jobber som profesjonsveiledere i hovedsak innenfor helse- og sosialfeltet.

Podkasten ble til høsten 2018 ut fra et ønske om å gjøre synlig og reflektere rundt ulike tema og utfordringer vi som jobber profesjonelt med mennesker står i daglig. På denne måten kan vi lære av å lytte til hverandre, noe som vider kan bidra til at vi kan vokse og utvikle oss i våre profesjonelle roller.

LYTT TIL PODKASTEN HER!
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.