Om oss

AddRise – for deg som jobber profesjonelt med folk! 

AddRise, tidligere Perspektiv Veiledning AS, ble etablert høsten 2013, og har siden da bidratt med undervisning, veiledning, profesjons- og lederutvikling for folk som jobber profesjonelt med folk.

Gjennom våre tjenester ønsker AddRise å styrke refleksjon, bevissthet, personlig kompetanse og profesjonell dømmekraft hos deg som jobber profesjonelt med folk.

AddRise ønsker å bidra til at fagfolk som jobber profesjonelt med folk skal kjenne på arbeidsglede, mestring og personlig og faglig utvikling i sin profesjonelle rolle og i arbeidet sitt med mennesker, slik at dette kan komme fagfolkene selv, menneskene de hjelper, arbeidsplassen og samfunnet til gode!

Det er jeg, Inger Cecilie Rise, som er AddRise sitt ansikt utad.

Jeg brenner for refleksjon, bevisstgjøring og profesjonelt utviklingsarbeid i alt profesjonelt arbeid med mennesker.

 ---

Kontaktinformasjon

 

 Bli mer kjent med meg på:

 

Til orientering

Jeg, Inger Cecilie Rise, er i perioden 01.09.23- 30.06.24 fullbooket mht. veilednings- og undervisningsoppdrag, men ta gjerne kontakt for å drøfte evt. oppdrag fra og med høsten 2024. 

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.