Om oss

 

AddRise – for deg som leder folk som jobber profesjonelt med folk! 

AddRise, tidligere Perspektiv Veiledning AS, ble etablert høsten 2013, og har siden da bidratt med undervisning, veiledning, profesjons- og lederutvikling for folk som jobber profesjonelt med folk.

Gjennom våre tjenester ønsker AddRise å styrke refleksjon, bevissthet, personlig kompetanse og profesjonell dømmekraft hos deg som leder folk som jobber profesjonelt med folk.

Addrise ønsker å bidra til at ledere som jobber profesjonelt med folk skal kjenne på arbeidsglede, mestring og personlig og faglig utvikling i lederrollen og i arbeidet sitt som leder, slik at dette kan komme lederne selv, folkene de leder og arbeidsplassen og samfunnet til gode!

Det er jeg som er Inger Cecilie Rise, og som er AddRise sitt ansikt utad.

Jeg brenner for refleksjon, bevisstgjøring og profesjonelt utviklingsarbeid i alt profesjonelt arbeid med mennesker.

Dette var den korte, og litt kjedelige fortellingen om hvem jeg er og hva jeg ønsker å bidra med i verden.

---

Nå vil jeg legge litt glasur på fortellingen, og jeg snakker til deg som er leder for folk som jobber med folk!

Du er min favoritt person, og den personen som jeg, med alt jeg har av erfaring, kompetanse og entusiasme og pågangsmot er klar for å bistå, for å gjøre lederhverdagen din levelig å stå støtt i – på kort og på lang sikt!

Hva betyr «en levelig lederhverdag å stå støtt i»?

En hverdag der du som leder opplever å ha:

  • Oversikt
  • Innsikt
  • Utsikt

Med andre ord: Å kunne forstå, sette ord på og å handle i det som kreves av deg i jobben din, uten å miste menneskene du leder og deg selv av syne i alt som skjer.

Å handle klokt og etisk i en kompleks lederhverdag som ikke står stille.

 

På hvilken måte kan jeg bistå deg?

Jeg kan tilby deg «en relasjon, et sted og et rom» der du kan få kontakt med «vedet», din egen klokskap og ikke minst deg selv i lederrollen din.

 

Lyst til å prøve?

Jeg tilbyr samtaler– digitalt, i skogen eller på kontoret.

I disse samtalene er det du, din lederrolle og lederkontekst, som er i fokus. Verdien av samtalen ligger i muligheten til å få stoppe opp, koble på kropp, tanker og følelser og få mulighet til å få et innenfor-  og utenforblikk på egen lederpraksis og lederhverdag.

Se tjenenestene mine - Leder i utvikling

 

Hvorfor sette av tid til dette?

Litt flåsete sagt kanskje, men fordi du fortjener det!

Som leder er du en viktig ressurs for menneskene du leder, og for din organisasjon. Det er viktig at du står støtt, og holder ut!

De fleste, inkludert meg selv, fungerer bedre i hverdagen hvis vi har noen å støtte oss til!

Jeg kan være din støtte og ditt pusterom i din lederhverdag!

 

Hvorfor velger meg som lederutvikler?

Ved å velge lederutvikling hos meg få du ikke bare en støtte og et pusterom, men med på kjøpet får du:

  • Min kompetanse og erfaring knyttet til endings, prosess- og utviklingsarbeid i profesjonelt arbeid med mennesker. 
  • Min erfaring knyttet til det å være leder, og fra andre profesjonelle roller der menneskearbeid har stått i sentrum. 
  • Mine unike, det som er spesielt for meg, egenskaper som menneske og fagperson.

For å røpe litt om hva ledere jeg har jobbet med sier om meg:

For dem er jeg er god til å gjøre "det usynlige synlig" i lederrollen slik at «noe» nytt kan blir synlig og bevisst hos den jeg hjelper. Flere ledere har også sagt at det oppleves ok å vise og å dele sin sårbarhet og sin uferdighet, men også sine styrker og kompetanse som er tilstede i lederrollen, med meg- uten å miste ansikt.

 

Hvordan jobbe med meg?

Jeg tilbyr lederutviklingssamtaler i skogen, på kontoret mitt eller ditt for deg som bor i Sør-Rogaland, og på Zoom for deg som bor et annet sted i Norge.

  • Kort prosess: 3 måneder
  • Mellom prosess: 6 måneder
  • Lang prosess: 12 måneder

Se tjenenestene mine - Leder i utvikling

Jeg tilbyr også lederutvikling i gruppe.

Les mer om innhold og pris på tjenestene mine:

 

Kontaktinformasjon

Avtal en gratis, uforpliktende samtale med meg her

 

Ikke helt overbevist? Bli mer kjent med meg på:

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.