Om oss

 

AddRise - profesjonelt utviklingsarbeid på nett for folk som jobber profesjonelt med folk! 

AddRise, tidligere Perspektiv Veiledning AS, ble etablert høsten 2013 med et ønske om å gjøre en forskjell i denne verden gjennom å bidra til at folk som jobber profesjonelt med folk skal lykkes.

Det er på mange måter givende å jobbe profesjonelt med folk. Samtidig kan arbeid med mennesker være svært utfordrende og krevende.

Vi tror på at reflekterte og trygge fagpersoner med en god dose personlig kompetanse er avgjørende for å lykkes i møte med menneskene de skal hjelpe, og for at mennesker fagpersoner møter også skal lykkes.

Gjennom våre tjenester ønsker AddRise å bidra til å styrke refleksjon, bevissthet og personlig kompetanse hos folk som jobber med folk.

Vi ønsker å bidra til at folk som jobber profesjonelt med folk skal kjenne på arbeidsglede, mestring og personlig og faglig utvikling og vekst i sitt arbeid med mennesker, slik at dette kan komme fagpersonen selv, «den andre», organisasjonen han eller hun jobber i og samfunnet som helhet til gode.

 

Det er meg, Inger Cecilie Rise, som er ansiktet utad i AddRise AS.

I mine profesjonelle roller som profesjonsveileder, underviser og podkastvert er jeg oppriktig interessert i andre menneskers profesjonelle utvikling og vekst. Jeg er nysgjerrig på andres kompetanse og mestring i profesjonelt arbeid med mennesker, er god til å stille spørsmål, samt å lytte til andres fortellinger fra praksis.

Jeg virkelig, mildt sagt, ønsker å gjøre en forskjell for folk som jobber profesjonelt med folk – dette er min store motivasjon og min driv i arbeidet mitt og i mine mange menneskemøter i jobben min.

Jeg har erfart at jeg har stor kapasitet for å tåle andre menneskers kaos og uferdighet i profesjonelt utviklingsarbeid, kan være kreativ i mitt profesjonelle virke, og mestrer bra å gjøre «det usynlige synlig» i andres profesjonelle roller og praksis.

Mennesker jeg har jobbet med har beskrevet meg som en dyktig profesjonsveileder, underviser og kursholder som er inspirerende og spennende å jobbe sammen med.

Jeg mener oppriktig at profesjonelt utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe, kan bidra til økt selv-, andre og relasjonsklokhet, samt personlig og faglig vekst i den profesjonelle rollen. Dette mener jeg videre kan komme både organisasjonene og menneskene vi jobber med til gode.

Som privatperson er jeg, trolig over gjennomsnittet, glad i å gå tur- i all slags vær. Å bevege meg i naturen gir meg energi og overskudd til å mestre hverdagens små og store ting!

Ønsker du å vite mer om min kompetanse og arbeidserfaring: Se her!

Til slutt kan det nevnes at jeg også kan synge litt jazz… og kan jodle – i festlig lag.

Du kan komme i kontakt med meg på følgende adresse: [email protected]

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.