Podkast

UiS sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Til deg som lytter!

Formålet med podkasten er ikke å formidle riktig eller gal praksis i profesjonelt arbeid med mennesker.

Intensjonen med podkasten og innholdet i denne er å legge til rette for at du som lytter får tilgang til ditt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan du selv kan utøve din profesjonelle rolle og praksis.

Ved å lytte til andre mennesker kan vi få tilgang til det som er vårt!

Trykk på bilde for å lytte!

Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" - Podkasten for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk ble til høsten 2018 ut fra et ønske om å gjøre synlig og reflektere rundt ulike utfordringer vi som jobber profesjonelt med mennesker står i daglig.

Vi, Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise, er verter for podkasten, og er utdannet og jobber som profesjonsveiledere i hovedsak innenfor helse og sosialfeltet. Vi ønsker i podkastform å løfte frem de ulike fortellingene og tema fra praksis som vi treffer på i gruppe- og individuell veiledning fra feltet, og gjøre disse fortellingene og tema synlig for alle som jobber profesjonelt med folk.

Gjennom å lytte til andre sine fortellinger og refleksjon over praksis, er tanken at de som lytter kan få tak i sine egne fortellinger og reflektere over sin profesjonelle praksis. Formålet med podkasten er ikke å formidle riktig eller gal praksis, men å legge til rette for at de som lytter får tilgang til sitt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan en selv utøver sin profesjonelle rolle og praksis.

Vi brenner begge VELDIG for veiledningsfaget og profesjonsveiledning som metode for refleksjon over praksis, og podkasten er vårt bidrag for å løfte frem profesjonsveiledning som metode inn i profesjonelt arbeid med mennesker.

Det er NETTOP- UIS –som både står for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”- mens Institutt for Sosialfag UIS sponser prosjektet økonomisk.

Du kan lese mer om podkasten i FO sitt fagblad fontene

Du kan også følge podkasten på:

 

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike tema som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Trykk på de enkelte episodene for å lytte!

1.   Hvem, hva og hvorfor

2.   Følelser i fokus 

3.   Kunsten å tenke i sirkler

4.   Ferdig snakka

5.   Hjelp- vi snakker om konflikter!

6.   Frihet i trange rammer

7.   Etikk - når det kjennes i magen.

8.   Er det lov å bry seg- om seg selv?

9.   Ny i jobben

10. Å jobbe midt i skvisen.

11. Å være student i praksis.

12. Profesjonalitet i grenseland

13. Fra praksis til teori

14. Å lede i kompleksiteten

15. Mentalisering

16. Makt

17. Veiledning og rådgivning- ja takk begge deler

18. Du er mye mer enn du tror!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker, følelser og refleksjoner rundt begrepene og verdiene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker og refleksjoner rundt de ulike følelsene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.