UiS sin fagpodkast "Du og jeg og vi to"

På denne siden finner du lenker til de ulike episodene til UiS sin fagpodkast, der jeg, Inger Cecilie Rise, i perioden 2018- 21 var en av podkastvertene.

Det er NETTOP, UiS som har stått både for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”, mens fagpodkasten har i prosjektperioden vært forankret i Institutt for Sosialfag ved UiS.

Til deg som lytter!

Formålet med podkasten er ikke å formidle riktig eller gal praksis i profesjonelt arbeid med mennesker.

Intensjonen med podkasten og innholdet i denne er å legge til rette for at du som lytter får tilgang til ditt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan du selv kan utøve din profesjonelle rolle og praksis.

Ved å lytte til andre mennesker kan vi få tilgang til det som er vårt!

Trykk på bilde for å lytte!

Universitetet i Stavanger sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" - Podkasten for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk, ble til høsten 2018 ut fra et ønske om å gjøre synlig og reflektere rundt ulike utfordringer vi som jobber profesjonelt med mennesker står i daglig.

Podkastprosjektet ble avsluttet i 2021.

Vi, Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise, har vært verter i podkasten, og er utdannet og jobber som profesjonsveiledere i hovedsak innenfor helse og sosialfeltet.

Du kan lese mer om oss HER.

Det er NETTOP, UIS som både har stått for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”- mens Institutt for Sosialfag UIS har sponset prosjektet økonomisk

 

Hvorfor startet vi opp podkastprosjektet?

Vi ønsket i podkastform å løfte frem de ulike fortellingene og tema fra praksis som vi traff på i gruppe- og individuell veiledning fra feltet, og gjøre disse fortellingene og tema synlig for alle som jobbet profesjonelt med folk.

Vi mente at ved å lytte til andre sine fortellinger og refleksjon over praksis, var tanken at de som lyttet selv skulle få tak i sine egne fortellinger og reflektere over sin profesjonelle praksis. Formålet med podkasten var ikke å formidle riktig eller gal praksis, men å legge til rette for at de som lyttet fikk tilgang til sitt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan en selv utøvede sin profesjonelle rolle og praksis.

Du kan lese mer om podkasten i FO sitt fagblad fontene HER.

Vi brenner begge VELDIG for veiledningsfaget og profesjonsveiledning som metode for refleksjon over praksis, og podkasten har vært vårt bidrag for å løfte frem profesjonsveiledning som metode inn i profesjonelt arbeid med mennesker.

 

Hva nå?

Selv om podkastprosjektet er avsluttet, så er det fortsatt mulig å lytte til de 97 episodene som ble spilt inn i prosjektperioden 2018-21.

Du finner episodene på blant annet iTunes, Spotify eller der du lytter til podkast til vanlig.

Du kan også lytte til episodene direkte på Nettop, UiS, sine nettsider:

https://nettop.guru/wordpress/category/du-og-jeg-og-vi-to/

 

Sosiale medier

Du kan følge podkasten på:

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker, følelser og refleksjoner rundt begrepene og verdiene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker og refleksjoner rundt de ulike følelsene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Lytt til episode 2 - Følelser i fokus dersom du ønsker å bli klokere på temaet følelser i profesjonelt arbeid med mennesker.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse.

“Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse.

Refleksjonsspørsmål

Hva er ditt forhold til de ulike evnene som er del av din personlige kompetanse, og hvordan viser disse seg igjen i ditt profesjonelle arbeid med mennesker?

Når er det lett, og når er det vanskelig å bruke de ulike evnene som er del av din personlige kompetanse i dine profesjonelle relasjoner, situasjoner eller arbeidsoppgaver?

Lytt til episode 18 - Du er mye mer enn du tror - dersom du ønsker å bli klokere på innholdet i begrepet personlig kompetanse.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for makt i profesjonelt arbeid med mennesker.

“Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få tak i egne tanker, holdninger og refleksjoner knyttet til makt i profesjonell rolle og arbeid med mennesker.

Refleksjonsspørsmål 

Hva er ditt forhold til ulik typer makt du har i rollen din som profesjonell, og hvordan kan makten vise seg i ditt mandat, dine arbeidsoppgaver, relasjoner eller i ulike situasjoner?

På hvilken måte kan du som profesjonell bruke makten du har til å løfte "den andre" opp i møte med deg, og hvordan kan samme type makt misbrukes i profesjonelt arbeid med mennesker?

Lytt til episode 16- Makt - dersom du ønsker å bli klokere på innholdet i begrepet og fenomenet makt i profesjonelt arbeid med mennesker.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Du kan også følge podkasten på:

Her legger vi blant annet ut informasjon og link til nye episoder, og annen informasjon som kan være nyttig og interessant for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Du finner blant annet podkasten i: 

Her kan du laste ned, lytte og abonnere på episoder fra "Du og jeg og vi to" direkte på din telefon.

Formålet med denne siden er å gjøre episodene i UiS  sin fagpodkasten mer tilgjengelige og brukervennlige for deg som lytter. Siden ikke en del av UiS sine nettsider, og UiS er derfor ikke ansvarlig for innholdet på denne siden. Det er AddRise As, ved daglig leder Inger Cecilie Rise, som har ansvar for både innhold og drift av dette nettstedet.

Se punkt om personvern nederst på siden.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.