Det begynner med DEG!

Uncategorized Feb 13, 2020

 

Det begynner med DEG!

Jeg velger å tro at vi alle ønsker å være den beste utgaven av oss selv på jobb.  Å mestre arbeidsoppgavene vi er satt til å gjøre, bidrar gjerne til økt trivsel på jobb og stolthet over eget yrket.

Positive følelser knyttet til eget yrke og arbeidsoppgaver fører gjerne til at motivasjonen for å gjøre en så god jobb som mulig, uavhengig av type jobb eller tittel, opprettholdes eller økes.

Å bruke seg selv i jobben er ikke bare forbeholdt personer som arbeider med mennesker. Bruk av egne erfaringer, tilegnet kunnskap om faget eller arbeidsoppgaver, samt ferdigheter knyttet jobbutførelse er nødvendig i de fleste jobber.

På samme tid vil arbeidstakere flest måtte forholde seg til andre mennesker i jobben sin, uavhengig om disse arbeider med ting eller mennesker. Og det er i dag forventet at arbeidstakere kan forholde seg til sine medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere i sitt daglige arbeid.

 

Å jobbe med eller forholde seg til mennesker i egen jobb.

Det er forskjell på å jobbe med mennesker, og å forholde seg til andre mennesker i jobben.

Å forholde seg til andre mennesker er noe vi alle gjennom livet øver oss på.

Når vi omgås andre mennesker bruker vi den kunnskapen vi har tilegnet oss frem til da. Som oftest er kunnskapen tilstrekkelig for å kunne forholde oss greit til menneskene rundt oss, både på jobb og privat.

Noen ganger virker det vi gjør og andre ganger kommer vi til kort i møte med andre.

I noen jobber vil det være en fordel for både arbeidstakeren og utførelsen av arbeidet å være god til å forholde seg til andre, mens dette i andre jobber vil bety mindre for det arbeidet arbeidstakeren er satt til å gjøre.

I profesjonelt arbeid med mennesker er det ikke nok å bare være god til å forholde seg til andre mennesker.

Det krever, utover å kunne forholde seg til andre, å mestre og forstå både det selvsagte og det komplekse i hva det vil si å være menneske, og hva som skjer og oppstår når mennesker møtes.

En slik jobb fordrer at vi som profesjonelle er kompetent til å bevege oss inn, invitert eller ikke, i andre sine liv med de positive eller negative følger dette kan medføre for de vi møter.

I slike profesjonelle møter er det ikke nok bare å forholde seg til «den andre». Du som fagperson må vite hva du gjør og hvorfor du gjøre som du gjør i ditt arbeid, for på denne måten kunne tilpasse dine valg og handlinger til den andres beste. Dette krever at vi som fagpersoner må inneha kompetanse utover det å bare kunne forholde seg til andre mennesker.

 

Hvordan bli kompetent?

Kort sagt vil jeg si at det begynner med DEG!

For å være kompetent i ditt profesjonelle arbeid med mennesker, være seg som barnehagelærer, sykepleier, barne- og ungdomsarbeider eller leder, er det viktig å være underveis.

Å være underveis vil si å være villig til kontinuerlig å tilegne deg den kunnskapen, de erfaringene og ferdighetene du til enhver tid behøver for å kunne gjøre en god nok jobb tilpasset de menneskene du møter og de arbeidsoppgavene du er satt til å utføre.

Gjennom å anse deg selv som underveis, og ikke utlært, i din profesjonelle rolle vil du stadig kunne oppleve faglig vekst og utvikling i rollen.

Like viktig som kontinuerlig faglig utvikling vil det å ha fokus på å utvide din egen selv– og menneskeklokhet.

Dette betyr for å være kompetent i rollen må du meste å kunne forholde deg til deg selv i rollen, å forholde deg til «de andre» og videre beherske stadig nye situasjoner og ytre krav knyttet til din profesjonelle rolle.

For å bli klokere på deg selv og andre mennesker betyr dette at DU må være villig til kontinuerlig å oppdage på ny hvem du er i din profesjonelle rolle, hvem «de andre» er og hvordan du kan utføre et profesjonelt arbeid i den arbeidskonteksten du til enhver tid befinner deg i.

Dette fordrer at du både er nysgjerrig på og raus med deg selv og de du jobber med, samt er modig og utholdende med hensyn til å våge å jobbe med deg selv. På denne måten kan du bedre stadig lære og utvikle deg i den jobben du har valgt å gjøre, slik at dette kan komme både deg selv og de menneskene du jobber med til gode!

Med andre ord.

I ditt profesjonelle arbeid med mennesker begynner det med DEG, fordi det bare er DU, gjennom å ha fokus på deg selv og ditt fag som kan skape vekst og bevegelse i din egen profesjonelle rolle- og ingen andre!

 Skrevet av Inger Cecilie Rise

 

Tips til lytting!

For deg som ønsker mer refleksjon rundt temaet - lytt gjerne til UiS sin fagpodkast Du og jeg og vi to. I podkasten reflekterer Inger Cecilie Rise (Addrise AS) og Gunn Brigitte Danielsen rundt ulike tema, begrep, verdier, følelser og kompetanser for folk som jobber profesjonelt med folk.

 

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.