Å jobbe med mennesker!

Uncategorized Feb 13, 2020
 

I arbeid med mennesker er både herlige og kjipe dager en naturlig del av jobben!

Å jobbe med mennesker er kjekt og gir energi.

Når relasjonene glir lett, du trives og stemningen på arbeidsplassen er munter og problemfri, da er det flott å jobbe med mennesker. Når latteren sitter løst, og du får til å samarbeide med de du jobber med, da er det enkelt å kjenne på mestring og glede i eget arbeidet. 

Å arbeide med folk på slike dager er den beste jobben i verden!

Andre dager kan de samme menneskene du jobber med tapper deg for energi og humør. De andre sine følelser eller behov kan noen dager flytte inn i deg, slik at det kanskje føles som at det verken finnes rom eller luft for deg og ditt.

Disse dagene er du kanskje lei av folk, og tunge tanker og følelser kan da lett virke på det som skjer mellom deg og de andre på jobben, være seg kolleger, brukere eller pasienter. Slike dager kan jobben oppleves som en uendelig lang og bratt trapp som aldri tar slutt.

Å arbeide med folk på kjipe dager oppleves trolig IKKE som den beste jobben i verden!

 

Det er ditt ansvar som leder eller «profesjonell hjelper» å være topp på jobb- uansett!

Når vi arbeider med mennesker, være seg i rollen som leder eller som «profesjonell hjelper», kan ofte skillet mellom den vi er som oss selv, og den vi er i vår profesjonelle rolle være uklar.

Det kan være utfordrende å vite hvor grensen går mellom deg og din profesjonelle rolle.

På samme tid er bevissthet om denne grensen viktig, særlig med tanke på å kvalitetssikre det arbeidet du gjør. Det er fort gjort å bli blind for eget bidrag, både på godt og vondt, inn i relasjoner og situasjoner med de menneskene du arbeider med når dine egne følelser og opplevelser tar stor plass.

I din profesjonelle rolle, som leder eller «hjelper», skal «den andre» sine behov være i sentrum til enhver tid.

Det er dette som er ditt mandat!

Dette betyr ikke at egne tanker, følelser, verdier og holdninger skal legges bort på jobb.

Tvert imot.

For å kunne være ekte, åpen og kreativ i møtet med de menneskene vi jobber med må vi kunne være personlige.

Å være personlig vil i denne sammenheng si at du i din profesjonelle rolle bruker deg selv, dine tanker, interesser, ferdigheter og kunnskap, uten at disse fortrenger «den andre» sine ønsker eller behov i møtet.

Ved å bruke deg selv vil «den andre» møte et menneske, og ikke en robot.

 

Hva kan du selv gjøre?

Som profesjonell er det ditt ansvar å bli bevisst på hvor stor plass og hvilken effekt eget bidrag, være seg følelser, verdier, tanker eller holdninger, har på «de andre» og det arbeidet du gjør.

For å bli bevisst kan hjelp fra andre, gjerne kollegier eller kanskje en veileder, gjøre det lettere for deg å oppdage og forholde deg til det du bringer med deg inn i relasjoner eller situasjoner på jobb.

Når ditt eget bidra blir synlig, kan du enklere ta ansvar for det som er ditt, ta bevisste valg og videre handle profesjonelt i rollen og utføre et topp arbeid – uavhengig om egen dag oppleves som super eller kjip!

Skrevet av Inger Cecilie Rise

 

Tips til lytting!

For deg som ønsker mer refleksjon rundt temaet - lytt gjerne til UiS sin fagpodkast Du og jeg og vi to. I podkasten reflekterer Inger Cecilie Rise (Addrise AS) og Gunn Brigitte Danielsen rundt ulike tema, begrep, verdier, følelser og kompetanser for folk som jobber profesjonelt med folk.

 

Close

50% Complete

To steg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.