Blogg

Å stå støtt i den STORE fortellingen om deg!

 

Å jobbe profesjonelt med mennesker gjør meg sårbar. Sårbar fordi jeg, i mine møter med menneskene jeg hjelper, blir sett og vurdert – både av meg selv, og av de jeg jobber med eller hjelper.

Noen dager gjør det meg ingenting å bli sett, fordi jeg liker det jeg ser eller hører om meg selv. Dette er gjerne fortellinger om meg som handler om mestring, dyktighet, ros og stolthet i jobben. Disse fortellingene gir meg styrke, mot og arbeidsglede i jobben min, og de styrker min selvfølelse og selvtillit.

På slike dager, når fortellingen om meg oppleves bra, da skinner solen og fremtiden ser spennende og lokkende ut!

Andre dager kan fortellingen om meg være vanskelig å tåle fordi noe i fortellingen handler om feil, oppleves som flaut, mislykket eller skamfullt. Kanskje er det min egen stemme i hodet som forteller meg «sannheten» om hvem jeg er, eller hva jeg kan, etter en...

Fortsett å lese...

Det begynner med DEG!

 

Det begynner med DEG!

Jeg velger å tro at vi alle ønsker å være den beste utgaven av oss selv på jobb.  Å mestre arbeidsoppgavene vi er satt til å gjøre, bidrar gjerne til økt trivsel på jobb og stolthet over eget yrket.

Positive følelser knyttet til eget yrke og arbeidsoppgaver fører gjerne til at motivasjonen for å gjøre en så god jobb som mulig, uavhengig av type jobb eller tittel, opprettholdes eller økes.

Å bruke seg selv i jobben er ikke bare forbeholdt personer som arbeider med mennesker. Bruk av egne erfaringer, tilegnet kunnskap om faget eller arbeidsoppgaver, samt ferdigheter knyttet jobbutførelse er nødvendig i de fleste jobber.

På samme tid vil arbeidstakere flest måtte forholde seg til andre mennesker i jobben sin, uavhengig om disse arbeider med ting eller mennesker. Og det er i dag forventet at arbeidstakere kan forholde...

Fortsett å lese...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.