Blogg

Å stå støtt i den STORE fortellingen om deg!

 

Å jobbe profesjonelt med mennesker gjør meg sårbar. Sårbar fordi jeg, i mine møter med menneskene jeg hjelper, blir sett og vurdert – både av meg selv, og av de jeg jobber med eller hjelper.

Noen dager gjør det meg ingenting å bli sett, fordi jeg liker det jeg ser eller hører om meg selv. Dette er gjerne fortellinger om meg som handler om mestring, dyktighet, ros og stolthet i jobben. Disse fortellingene gir meg styrke, mot og arbeidsglede i jobben min, og de styrker min selvfølelse og selvtillit.

På slike dager, når fortellingen om meg oppleves bra, da skinner solen og fremtiden ser spennende og lokkende ut!

Andre dager kan fortellingen om meg være vanskelig å tåle fordi noe i fortellingen handler om feil, oppleves som flaut, mislykket eller skamfullt. Kanskje er det min egen stemme i hodet som forteller meg «sannheten» om hvem jeg er, eller hva jeg kan, etter en...

Fortsett å lese...

Å miste fotfeste i din profesjonelle rolle som hjelper!

 

Det er ikke alltid like lett å være profesjonell og korrekt i sitt profesjonelle arbeid med mennesker. Noen ganger mister selv den mest profesjonelle hjelper fotfeste, nettopp fordi den profesjonelle som jobber med mennesker nettopp er menneske selv. 

For en stund siden skjedde dette med meg- igjen.

 

Å miste «den andre» av syne i nået.

Som profesjonell veileder er jeg opptatt av å være der for «den andre». Det er veisøker som skal være i sentrum, og det er hans eller hennes behov som jeg skal orientere meg etter i samtalen.

Jeg er opptatt av å ikke lede eller forlede «den andre» med mine impulser eller behov, og et «andrefokus» er et dypt forankret faglig og etisk prinsipp som jeg til enhver tid ønsker å leve opp til. Nettopp derfor var det skikkelig «dritt» da jeg nettopp denne dagen for en stund siden IKKE klarte å leve opp til...

Fortsett å lese...

Å jobbe med mennesker!

 

I arbeid med mennesker er både herlige og kjipe dager en naturlig del av jobben!

Å jobbe med mennesker er kjekt og gir energi.

Når relasjonene glir lett, du trives og stemningen på arbeidsplassen er munter og problemfri, da er det flott å jobbe med mennesker. Når latteren sitter løst, og du får til å samarbeide med de du jobber med, da er det enkelt å kjenne på mestring og glede i eget arbeidet. 

Å arbeide med folk på slike dager er den beste jobben i verden!

Andre dager kan de samme menneskene du jobber med tapper deg for energi og humør. De andre sine følelser eller behov kan noen dager flytte inn i deg, slik at det kanskje føles som at det verken finnes rom eller luft for deg og ditt.

Disse dagene er du kanskje lei av folk, og tunge tanker og følelser kan da lett virke på det som skjer mellom deg og de andre på jobben, være seg kolleger, brukere...

Fortsett å lese...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.