Hvem er vi?

gb2sh.jpg

Jeg, Gunn Brigitte Danielsen jobber i dag i FRONT Leadership som lederutvikler.

I prosjektperioden 2018- 21 var jeg tilknyttet UiS som gjesteforeleser og sensor ved ulike institutt ved UiS. 

Du kan komme i kontakt med meg på: 

Jeg, Inger Cecilie Rise jobber i dag 40% i AddRise, som tilbyr lederutvikling og profesjonelt utviklingsarbeid for ledere og for folk som jobber profesjonelt med folk.

Jeg jobber i dag også 60% som veileder for reflekterende nettverk i region midt i Stavanger kommune.

I prosjektperioden 2018- 21 var jeg tilknyttet UiS som gjesteforeleser og sensor ved ulike institutt ved UiS. Jeg har også tidligere vært ansatt som universitetslektor ved UiS, og hovedsak undervist studenter og praksisveiledere i veiledningsteori, veiledningsmetode og etikk i profesjonelt arbeid med mennesker.

 

Sosiale medier/ hjemmeside:

Du kan finne oss på følgende sosiale medier/ nettadresse:

UiS sin fagpodkasten "Du og jeg og vi to"

 

Gunn Brigitte Danielsen/ Front Leadership

 

Inger Cecilie Rise/ AddRise AS

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.