Podkast

UiS sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Til deg som lytter!

Formålet med podkasten er ikke å formidle riktig eller gal praksis i profesjonelt arbeid med mennesker.

Intensjonen med podkasten og innholdet i denne er å legge til rette for at du som lytter får tilgang til ditt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan du selv kan utøve din profesjonelle rolle og praksis.

Ved å lytte til andre mennesker kan vi få tilgang til det som er vårt!

Trykk på bilde for å lytte!

Universitetet i Stavanger, Institutt for sosialfag, sin fagpodkast "Du og jeg og vi to" - Podkasten for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk ble til høsten 2018 ut fra et ønske om å gjøre synlig og reflektere rundt ulike utfordringer vi som jobber profesjonelt med mennesker står i daglig.

Vi, Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise, er verter for podkasten, og er utdannet og jobber som profesjonsveiledere i hovedsak innenfor helse og sosialfeltet. Vi ønsker i podkastform å løfte frem de ulike fortellingene og tema fra praksis som vi treffer på i gruppe- og individuell veiledning fra feltet, og gjøre disse fortellingene og tema synlig for alle som jobber profesjonelt med folk.

Du kan lese mer om oss HER.

Gjennom å lytte til andre sine fortellinger og refleksjon over praksis, er tanken at de som lytter kan få tak i sine egne fortellinger og reflektere over sin profesjonelle praksis. Formålet med podkasten er ikke å formidle riktig eller gal praksis, men å legge til rette for at de som lytter får tilgang til sitt eget profesjonelle ståsted og refleksjon over hvordan en selv utøver sin profesjonelle rolle og praksis.

Vi brenner begge VELDIG for veiledningsfaget og profesjonsveiledning som metode for refleksjon over praksis, og podkasten er vårt bidrag for å løfte frem profesjonsveiledning som metode inn i profesjonelt arbeid med mennesker.

Det er NETTOP- UIS –som både står for produksjon og distribusjon av “Du og jeg og vi to”- mens Institutt for Sosialfag UIS sponser prosjektet økonomisk.

Du kan lese mer om podkasten i FO sitt fagblad fontene HER.

Du kan også følge podkasten på:

 

Trykk på bilde for å lese mer om oss.

De ulike episodene i podkasten kan blant annet:

  • brukes som utgangspunkt for etisk refleksjon og refleksjon over fagpersoner sin profesjonelle rolle som hjelper, over praksis og over fagpersoner sitt eget bidrag inn i situasjoner og menneskemøter på arbeidsplassen.
  • bidra til at fagpersoner kan bli klokere på eget innhold i relevante tema, begrep, verdier og følelser som kan være tilstede i profesjonelt arbeid med mennesker.
  • bidra til at fagpersoner kan øve seg på å oppdage og å sette ord på etikk og fenomener i ulike tema og fortellinger fra profesjonelt arbeid med mennesker, samt å sette ord på og trene opp sitt "faglige blikk".

Ulike episoder fra podkasten, og øvelser knyttet til disse, kan blant annet brukes på fagdager, planleggingsdager eller på personalmøter for å jobbe med refleksjon som metode i profesjonelt arbeid med mennesker.

Få tilgang til 2 gruppeøvelser som kan brukes i profesjonelt utviklingsarbeid på arbeidsplassen/ i personalgruppen.

Med andre ord er refleksjon som metode et stikkord og en nøkkel til å gjøre det usynlige synlig, det usagte sagt og det ubevisste bevisst i profesjonelt arbeid med mennesker.

*Fagpersonene det viser til her jobber i yrker og felt der profesjonelt arbeid med mennesker er kjernen i profesjonell rolle og mandat (Dette kan være innenfor helse, sosial og utdanning, men listen er ikke uttømmende).

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker, følelser og refleksjoner rundt begrepene og verdiene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

“Dypdykk” er ment å være korte episoder og en inngangsport for å få tak i egne tanker og refleksjoner rundt de ulike følelsene, og knytte disse til egen profesjonelle rolle og arbeidskontekst.

Lytt til episode 2 - Følelser i fokus dersom du ønsker å bli klokere på temaet følelser i profesjonelt arbeid med mennesker.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar i denne serien for seg ulike uttrykk for vår personlige kompetanse.

“Dypdykkene” er ment å være en inngangsport for å få starte refleksjoner rundt egen personlig kompetanse.

Refleksjonsspørsmål 

Hva er ditt forhold til de ulike evnene som er del av din personlige kompetanse, og hvordan viser disse seg igjen i ditt profesjonelle arbeid med mennesker?

Når er det lett, og når er det vanskelig å bruke de ulike evnene som er del av din personlige kompetanse i dine profesjonelle relasjoner, situasjoner eller arbeidsoppgaver?

Lytt til episode 18 - Du er mye mer enn du tror - dersom du ønsker å bli klokere på innholdet i begrepet personlig kompetanse.

Trykk på de enkelte dypdykk for å lytte!

Du kan også følge podkasten på:

Her legger vi blant annet ut informasjon og link til nye episoder, og annen informasjon som kan være nyttig og interessant for deg som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk.

Du finner blant annet podkasten i:

Her kan du laste ned, lytte og abonnere på episoder fra "Du og jeg og vi to" direkte på din telefon.

Til deg som setter pris på podkasten og som kanskje har lyst til å bidra med å gjøre podkasten mer tilgjengelig for folk som jobber profesjonelt med folk. 

Last ned plakat

Lenken tar deg til en plakat som du kan laste ned, printe ut og henge opp på f.eks arbeidsplassen eller andre steder mulige lyttere ferdes. På denne måten kan flere få muligheten til å reflektere rundt innholdet i egen profesjonelle rolle og arbeid med folk.

 Bare en mulighet, og ikke en forventning fra oss.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.