Kort om utdanning og arbeidserfaring: Inger Cecilie Rise

 

Jeg jobber med å gjøre «folk som jobber med folk gode» – gjennom undervisning, veiledning og utviklingsarbeid i profesjonell rolle og praksis.

 

Utdanning

 • Barnevernspedagog.
 • Småbarnspedagogikk 
 • Tverrfaglig veiledning
 • Master i Endringsledelse

 

Arbeidsfaring fra følgende profesjonelle roller og felt

 • Skole/ barnehage og barneverntjeneste: Profesjonell rolle som leder SFO, fagkonsulent i barnehage og saksbehandler i kommunalt barnevern.
 • Profesjonsveileder- individuell og gruppeveiledning
 • Undervisning/ kurs: Tema knyttet til profesjonelt arbeid med mennesker (etikk, ledelse, veiledning og profesjonelt  utviklingsarbeid)
 • Universitetslektor ved UiS: Underviser og ekstern sensor på universitetet i veiledningsteori, veiledningspedagogikk og –metodikk, samt i organisasjonsteori.

 

Nå- situasjon

 • AddRise AS (Utviklingsarbeid for folk som jobber profesjonelt med folk – profesjonsveiledning og undervisning)
 • Gjesteforeleser og ekstern sensor på UiS (Universitetslektor – veilederrolle/ praksis – endrings- og utviklingsarbeid i profesjonelt arbeid med mennesker)
 • Vert i UiS sin fagpodkasten «Du og jeg og vi to» for folk som jobber profesjonelt med folk.

 

Link til profil på Linkedin - her. 

 

Tilbake til forsiden