Hva er profesjonsveiledning?

 

Målet for profesjonsveiledning er å legge til rette for at du som fagperson kan utvikle deg i din profesjonelle rolle, slik at økt personlig og faglig vekst kan komme menneskene du jobber med, deg selv samt din organisasjon, til gode.

 

For hvem?

Profesjonsveiledning i passer for personalgrupper eller mennesker som jobber profesjonelt med mennesker.

Profesjonsveiledning er rettet mot rollen som profesjonell utøver i yrker hvor man jobber for og med mennesker. For folk som jobber med folk.

Dere er gjerne sosialarbeidere, lærere, miljøterapeuter, sykepleiere, barnehagelærere eller jobber i en organisasjon der dere i deres arbeid har nær kontakt med andre mennesker- kolleger, kunder, elever, brukere eller klienter.

Profesjonsveiledning passer for både nyutdannede, nyansatte eller mer erfarne profesjonelle utøvere.

 

Hvordan?

I profesjonsveiledning vil den profesjonelle sine erfaringer og fortellinger fra egen arbeidspraksis danne utgangspunktet for arbeidsprosessen.

Et overordnet mål for profesjonsveiledning er å legge til rette for at den profesjonelle i arbeidsprosessen, gjennom bruk av ulike metoder, får mulighet til å reflektere over egen praksis og rolle, samt å knytte sammen praksis og teori, slik at både faglig og personlig vekst og utvikling kan bli mulig.

 

Hvor?

Profesjonsveiledning i gruppe eller individuelt kan foregå:

  • På egen arbeidsplass.
  • I lokalene til AddRise AS på Ganddal, Sandnes
  • Ute i naturen

 

Tilbake til forsiden