Profesjonveiledning

Å gjøre det usynlige – synlig

I dine profesjonelle menneskemøter bruker du raust av din kunnskap, dine ferdigheter og dine personlige egenskaper og erfaringer.

Din profesjonelle kompetanse som du bruker i ditt arbeid med mennesker er ofte skjult for deg.

Dine profesjonelle valg og handlinger er farget av ditt faglige ståsted, ditt menneskesyn og dine personlige verdier og holdninger.

Kompleksiteten i din arbeidshverdag og i dine møter med menneskene du hjelper eller er der for er ofte komplekse og uoversiktlige.

Svaret på hvorfor du handler eller velger å gjøre som du gjør i de mange øyeblikkene en arbeidsdag består av – er ikke alltid tilgjengelig for deg.

Profesjonsveiledning kan være en måte å gjøre det usynlige i din praksis synlig – for både deg selv og andre.

Å gjøre det ubevisste – bevisst

Profesjonsveiledning kan bidra til at du som fagperson kan bli mer bevisst på hvordan din faglige og etiske kompetanse styrer dine valg, prioriteringer og handlinger i ditt profesjonelle arbeid med mennesker.

Profesjonsveiledning kan også bidra til at det er samsvar mellom din profesjonelle kompetanse og ditt mandat, dine arbeidsoppgaver og de menneskene du jobber med.

Ved å reflektere over innholdet i din egen profesjonelle kompetanse (kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper/ erfaringer) øker du muligheten for at det du kan og den du er i din profesjonelle rolle – er tilpasset den jobben du skal gjøre og de menneskene du skal være der for.

Å gjøre det usagte – sagt

I profesjonsveiledning kan du få mulighet til å sette ord på det usagte gjennom å dele tanker, følelser og refleksjoner fra dine profesjonelle menneskemøter.

Refleksjon over praksis og etiske utfordringer i profesjonelt arbeid med mennesker kan bidra til at du kan få en større forståelse for hvem du kan bli i dine ulike menneskemøter.

Målet med profesjonsveiledning er faglig og personlig vekst i profesjonell rolle, slik at dette kan komme «den andre», fagpersonen og organisasjonen til gode.

AddRise AS, ved Inger Cecilie Rise, utfører profesjonsveiledning – individuelt eller i gruppe for folk som jobber profesjonelt med folk

Se beskrivelse av tilbudet her.