«For folk som jobber med profesjonelt med folk»

AddRise AS, tidligere Perspektiv Veiledning AS, ble etablert høsten 2013 med et ønske om å gjøre en forskjell i denne verden gjennom å bidra til at folk som jobber profesjonelt med folk skal lykkes.

Det er på mange måter givende å jobbe profesjonelt med folk. Samtidig kan arbeid med mennesker det være svært utfordrende og krevende.

Vi tror på at reflekterte, trygge fagpersoner med en god dose personlig kompetanse er avgjørende for å lykkes i møte menneskene de skal hjelpe, og for at mennesker fagpersoner møter også skal lykkes.

Gjennom ulike arbeidsmetoder, som profesjonsveiledning og profesjonelt utviklingsarbeid på nett,  ønsker AddRise AS å bidra til at folk som jobber profesjonelt med folk skal lykkes i sitt arbeide.

Gjennom våre tjenester ønsker vi å bidra til styrket refleksjon, styrket bevissthet og styrket personlig kompetanse – og til «å gjøre det usynlige synlig».

AddRise AS – for folk som jobber med profesjonelt med folk.